Fast Ejendom

Fast ejendom

Hos Ekstrand Advokater fortolker vi “Fast Ejendom” meget bredt. Hos os dækker ordet over alt hvad du kan knytte til en matrikel eller bygge på en matrikel. Det dækker også over de forhold som grænser op til din matrikel. Vi har valgt at specialisere os inden for “Fast Ejendom” i ordets bredeste betydning, og vi kan derfor hjælpe dig med: 

  •  Ledninger 
  • Køb & salg af fast ejendom
  • Lejeret
  • Erhvervslejeret
  • Nabotvister
  • Hævd
  • Mangler ved fast ejendom 
  • Hegnssager