Har du styr på din families fremtid, - få lavet din fremtidsfuldmagt i dag

By in
Har du styr på din families fremtid, - få lavet din fremtidsfuldmagt i dag

Vi bruger alle sammen meget energi på at overveje, hvad der vil ske, hvis vi pludselig dør, – Er vores familie sikret? Kan den efterlevende ægtefælle blive i huset? Osv. Dette bevirker, at de fleste på et eller andet tidspunkt i deres liv får lavet et testamente, således at ens vilje lever videre, efter at man er død.

De færreste tænker dog på, hvordan familien er sikret, hvis man pludselig kommer ud for en trafikulykke, får en blodprop, bliver dement, eller på anden måde mister evnen til at handle på egne vegne. I disse tilfælde får du behov for en fremtidsfuldmagt. Som eksempel rammes hvert år omkring 10 -12.000 personer i Danmark af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. Af disse er der 30%, der ikke kommer tilbage til eget hjem og dermed, i størstedelen af tilfældene, får behov for en fremtidsfuldmagt

Hos Ekstrand Advokater er vi meget opmærksomme på at rådgive vores klienter om alle aspekter af vores klients liv, – dette indeholder både sikring af dem selv og deres familie i levende live, – og når klienten er død. Vi har derfor stor fokus på lave testamenter, samlivsoverenskomster, – og fremtidsfuldmagter.

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som beskriver, hvad din vilje er, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til at formidle den. Det kunne eksempelvis være, at du ønsker at dine årlige gaver til dine børn fortsætter, selv om du ikke længere er i stand til at give gaven selv. Ligeledes kan det være, at du er fader for et barn eller har andre formål, som du fortsat ønsker at støtte.

Fremtidsfuldmagten er ligeledes en sikring af din familie. Hvis du kommer ud for nogle forhold, der bevirker, at du ikke længere kan opretholde din løn eller bidrage i hjemmet, så kan det være nødvendigt for din ægtefælle at sælge huset eller leje noget mindre. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan din ægtefælle klare disse forhold selv. Ligeledes vil ægtefællen kunne fortsætte hverdagen på samme måde, som før du mistede evnen til at bistå dem, dvs. betale regningerne, indgå aftaler osv.

Hvem skal være din fremtidsfuldmægtig?

Det er op til dig, hvem der skal være din fremtidsfuldmægtig. Det kan således være enhver person, som du mener ville kunne varetage dine interesser. Ligeledes er der mulighed for, at flere personer skal være fremtidsfuldmægtige. Det ses ofte, at man vælger en ægtefælle, samlevende, et barn eller ens forældre. På det tidspunkt hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, skal personen, som er fremtidsfuldmægtig, dog være 18 år.

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kræft?

Det er, som ved testamenter, nødvendigt løbende at gennemgå fremtidsfuldmagten, således at man sikrer sig, at fremtidsfuldmagten altid afspejler ens vilje. En fremtidsfuldmagt kan ændres helt, indtil den træder i kraft. Ændringerne sker på samme måde som ved notartestamenter, – dvs. hos notaren.

En fremtidsfuldmagt sættes ikke i kraft af den fremtidsfuldmægtige, – men af Statsforvaltningen. En igangsættelse kan ske som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lign., hvor det vurderes af Statsforvaltningen, at du ikke længere har evnen til at varetage dine forhold. Det er fremtidsfuldmægtigen, der fremsender anmodningen til Statsforvaltningen, om fremtidsfuldmagten skal træde i kraft.
Efter Statsforvaltningen har modtaget ansøgningen om ikrafttrædelse af fremtidsfuldmagten, gennemgår Statsforvaltningen alle omstændigheder i sagen, herunder aktuel helbredstilstand. Til brug herfor skal vedlægges en lægeerklæring med ansøgningen fra fremtidsfuldmægtigen.
Efter at en fremtidsfuldmagt er trådt i kraft, vil der løbende blive holdt tilsyn med fremtidsfuldmægtigen fra det offentlige. Ligeledes er det muligt for dig at bestemme en eller flere personer, som du ligeledes ønsker, skal holde tilsyn med den fremtidsfuldmægtige.

Kan man ændre en fremtidsfuldmagt?

Ekstrand Advokater vejleder dig trygt igennem forløbet og hjælper dig med at sikre, at din fremtidsfuldmagt indeholder de forhold, som er nødvendige for den fremtidsfuldmægtige.

Sammen sikrer vi, at I er sikrede i fremtiden.