Om Ekstrand Advokaterne

Towns - Hornbaek - Credits VisitNordsjaelland (7)-1600px

Ekstrandadvokater er et personligt advokatselskab med en bred vifte af kompetencer.

Kontoret er forankret i Hornbæk. Vores kompetencer er baseret på mere end 10 års erfaring med juridisk arbejde inden for vores 14 specialeområder, samt uddannelse ved Leicester Universitet, Oxford Universitet, Århus universitet og Københavns universitet.

Som følge af vores kompetencer har Ekstrandadvokater både danske og udenlandske klienter af såvel privatretlig- samt erhvervsretlig karakter.

Uanset om vi repræsenterer en erhvervs- eller privat klient i ind- eller udland, betyder det meget for os, at vi finder en løsning der passer til den enkelte klient. Vi søger derfor altid at løse konflikter frem for at skabe dem. Derfor har kontoret også gode erfaringer med forligsforhandlinger, deltagelse ved mæglinger, samt bistand som mediator.

Da vi oplever at langt fra alle sager kan løses ved mægling eller forlig, har vi på kontoret også god erfaring med at møde i retten.

Det er vigtigt for os, at vi allerede i den indledende fase giver jer en korrekt vurdering af sagen, herunder om sagen er egnet til advokatbistand og om vi vurdere, at vi sammen kan komme frem til et tilfredsstillende resultat. Dette sikre vi ved at give jer en gratis vurdering af sagen. I er derfor velkommen til at kontakte os, og efter aftale fremsende alle relevante dokumenter, som vi herefter vil gennemse uden salæropkrævning. I modtager herefter vores vurdering af om sagen er egnet til yderligere behandling fra os, således at du som klient er helt bevidst om hvilket forløb, tidsmæssigt og økonomisk, du er på vej ind i. Hertil henviser vi til vores fane om priser hvor det allerede nu er muligt at se priser på en lang række kontrakter, samt pakkeløsninger.

Ekstrandadvokater forsøger i videst mulige omfang at komme ud til dig i sager hvor det er vores erfaring at mødet bliver bedst i eget hjem. Dette er eksempelvis ved oprettelse af testamenter, ægtepagter og andre personfølsomme sager. Ligeledes kommer vi hjem til dig, hvis du er gangbesværet eller har svært ved at komme til os. Såfremt der indgås aftale herom vil der ikke blive opkrævet salær for transport. 

 

Vi er medlem af Danske Advokater, Advokatsamfundet, Danske Mediatoradvokater.

Det skal oplyses at Ekstrand Advokater opfylder kravene i Advokatsamfundets § 59a, samt at Ekstrand Advokaters garantistiller og forsikringsselskab er Codan.10