Pris Oversigt

I sager, hvor det ikke er muligt at kende omfanget af vores arbejde med sagen, kan vi ikke oplyse et fast honorar eller at give et begrundet overslag. Advokater opkræver i disse sager 2.000,00 kr. plus moms pr. påbegyndt time. Advokatfuldmægtige opkræver 1.400,00 kr. plus moms pr. påbegyndt time. Specialkonsulenter opkræver 1.200,00 kr. plus moms pr. påbegyndt time

Der skal ikke betale for porto og copialia.

Afregning vil ske kvartalsvis.

Ved retssager med retshjælpsdækning opkræves salær i henhold til Landsrettens gældende takster, og opkrævning af salær sker ved sagens afslutning.