Vores arbejdsområder

Entrepriseret
Entrepriseret

Uanset om du er bygherre eller entreprenør kan advokatbistand blive nødvendigt. Både før indgåelsen af kontrakten, samt ved mangler eller forsinkelse ved byggeriet. Vi udfærdiger også kontrakter på engelsk.

Mangler ved fast ejendom
Mangler ved fast ejendom

Oplever du mangler ved din ejendom? Kontakt din advokat med henblik på vejledning til hvordan du hurtigst får manglerne udbedret, og hvem der skal betale for dette.

 

Lejeret

Oplever du problemer med din udlejer? Eller overvejer du at underskrive en lejekontrakt? Rådfør dig med din advokat så du sikrer dig mod unødige omkostninger.

 

Erhvervslejeret

Til dig som er udlejer og har behov for udarbejdelse af lejekontrakter eller vejledning omkring en konkret problemstilling. Vi udfærdiger også kontrakter på engelsk.

 

 

Testamenter

Dine efterladte fortjener, at du har styr på dit testamente når du dør. Få derfor en uforpligtende snak med din advokat om hvad du bør gøre.

 

Ægtepagter

Ved at oprette en ægtepagt sikrer man, at der er styr på økonomien, - både i ægteskabet og ved ophør af ægteskabet.

 

 

Naboretlige tvister

Naboretlige tvister er oftest personlige og ubehagelige, og vi anbefaler derfor, at I straks kontakter jeres advokat, som kan hjælpe med mægling eller retssag vedrørende tvisten.

Hegnssager

Hvor skal hegnet stå? Hvem skal betale? Og hvor højt må det være? Få hjælp af din advokat inden opsætningen af et hegn eller ved tvister.